Subsidie

Subsidie

Inloophuis Debora ontvangt van de gemeentes Delft (via de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar), Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland Wmo-prestatiesubsidies. Dit gebeurt op basis van een gemiddeld percentage van het gemiddeld aantal bezoeken in de afgelopen jaren. De verdeling ervan vindt dus plaats van waar onze gasten vandaan komen. Circa 80% van de subsidies komt van de gemeente Delft. Met het totale subsidiebedrag wordt een deel van de personeelskosten van de enige betaalde functionaris van het Inloophuis (de coördinator) gedekt. Ook wordt een deel gebruikt voor de huurkosten van het pand. Voor de overige kosten is het Inloophuis afhankelijk van sponsoring, schenkingen en de activiteitenbijdrage van de gasten.