Help mee!

Steun ons!

Debora is een initiatief van De Stichting Inloophuis Delft en omstreken. Het is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie en niet verbonden aan een gemeente, ziekenhuis of andere instelling. 

De Stichting Inloophuis Delft en omstreken wordt financieel ondersteund door:

Wilt u ons ook steunen? Neem contact op met de penningmeester van Debora, of met de penningmeester van de Stichting Vrienden van het Inloophuis Delft en omstreken voor de mogelijkheden.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op onze IBAN NL93 INGB 0009 6879 67 t.n.v. Stg. Inloophuis Delft en Omstreken onder vermelding van Schenking.

ANBI

De “Stichting Inloophuis Delft en Omstreken” en de “Stichting Vrienden van het Inloophuis” zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn hierdoor binnen de daarvoor geldende kaders fiscaal aftrekbaar.

U kunt er bv. voor kiezen om een periodieke gift vast te leggen via een schriftelijke overeenkomst met ons (of via een notaris). Voor deze vastgelegde ‘periodieke giften’ geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Kijk voor informatie op de website van de belastingdienst.

ANBI inschrijvingsnummers:

Stichting Inloophuis Delft en omstreken
RSIN = 812796913 (per 01-01-2008)

Stichting Vrienden van het Inloophuis Delft en omstreken
RSIN = 816799647 (per 01-01-2012)