11 juni Lotgenotencontact Buismaag

Lotgenotencontact Buismaag
Dinsdag 11 juni 2024 van 16.00 – 17.30 uur

Debora, Centrum voor leven met en na kanker
Aart van der Leeuwlaan 9, 2624 PK Delft

Het Reinier de Graaf ziekenhuis, Carma, Centrum voor leven met en na
kanker, en Debora, Centrum voor leven met en na kanker, organiseren
bijeenkomsten voor patiënten en hun partners.

Tijdens deze bijeenkomst worden op een discrete manier ervaringen, emoties
en vragen besproken en gedeeld. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe inzichten,
ideeën en tips. Elke deelnemer heeft natuurlijk zijn eigen verhaal en kan in alle
stadia van de ziekte verkeren: voor, tijdens of na de behandeling.

Deelnemers ervaren het als prettig en waardevol om niet alleen het eigen
verhaal te kunnen delen, maar ook om andermans verhalen te horen. Partners
zijn uiteraard ook van harte welkom. Want kanker heb je niet alleen.

De bijeenkomsten worden begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundige
en twee diëtistes van het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Gespreksleider is Dick Termond. Ook is een buddy aanwezig vanuit de
patiëntenvereniging.

U bent van harte welkom!

Parkeeradvies: naast Debora of verder in de straat.

U kunt zich aanmelden door Debora, Centrum voor leven met en na kanker, te bellen,
telefoonnummer 015 257 27 67 of een mail te sturen naar:
coordinator.administratie@debora.nu